Magnit-rezonans tomografiya (MRT) — yadro magnit-rezonans hodisasi yordamida ichki organlar va to’qimalarni o’rganish uchun tomografik tibbiy tasvirlarini olishning bir usuli hisoblanadi. Usul atom yadrolarining elektromagnit javobini, odatda vodorodatomi yadrolarining javobini o’lchashga asoslangan. Ya’ni bunda yuqori kuchlanishdagi doimiy magnit maydonda muayyan elektromagnit to’lqinlar ta’siri tufayli yadrolarning qo’zg’alishi qayd etiladi.

MRT tekshiruvi narxi har bir tibbiyot markazida turlicha narxda o`tkaziladi. Quyida siz Toshkent shahridagi ayrim tibbiyot markazlarining MRT tekshiruvlari narxi bilan tanishishingiz mumkin:

“Big Pharm”tibbiyot markazida:

MRT bosh miya — 160 000 so’m

MRT miya va orbitalari – 170 000 so’m

MRT miya + gipofiz bezi — 170 000 so’m

MRT qo’l (o’ng yoki chap alohida) —  170 000 so’m

MRT bilak bo’g’imi (o’ng yoki chap alohida) – 170 000 so’m

MRT tos a’zolari – 170 000 so’m

MRT yelka bo’g’imi (o’ng yoki chap alohida) — 170 000 sum

Lumbosakral umurtqa ultratovush tekshiruvi — 160 000 so’m

MRT miya tomirlari (kontrastli bo’lmagan MR angiografiya, MR venografiya) 40 000 so’m

MRT oyoq bilagi — 170 000 so’m

MRT 1-chi organ (GE Ovationh HD apparati, AQSh) — 160 000 sum

“Hi-tech laboratories” tibbiyot markazida:

MRT Gipofiz bezi — 228 000 so’m

MRT Gipofiz bezining dinamik kontrastli kuchayishi (kontrast vositadan tashqari)- 305 000 so’m

MRT Bosh miya — 228 000 so’m

MRT bosh miya va orbitasi — 270 000 so’m

MRT miya kontrasti – 305 000 so’m

MRT bosh miya + ichki quloq — 305 000 so’m

MRT bosh miya + gipofiz bezi — 270 000 so’m

MRT ko’krak umurtqasi — 228 000 so’m

Miya tomirlarining MRT tekshiruvi 178 000 so’m

MRT qo`l (o’ng yoki chap alohida – 276 000 so’m

MRT tirsak bo’g’imi(o’ngda yoki chapda alohida)- 276  000 so’m

MRT bilak bo`g`imi(o’ng yoki chap alohida)- 276 000 so’m

MRT tanlangan hududning yumshoq to’qimalari -297 000 so’m

MRT bo’yinning yumshoq to’qimalari — 297 000 so’m

MRT Qorin bo’shlig’i a’zolari- 305 550 so’m

MRT MR xolangiografiyasi bilan qorin bo’shlig’i organlari – 347 000 so’m

MRT qorin bo’shlig’i + kontrstom — 328 000 so’m

MRT tos a’zolari — 282 000 so’m

MRT tos a`zolari + kontrasti — 305 000 so’m

MRT yelka bo’g’imi  (o’ng yoki chap alohida) 276 000 so’m

MRT bo’yin tomirlari – 228 000 so’m

MRT oyoq (o’ng yoki chap alohida)- 276 000 so’m

MRT katta suyaklar va atrofdagi yumshoq to’qimalar (o’ngda yoki chapda alohida)- 297 000 so’m

MRT buyrak usti bezlari — 291 000 so’m